ซีรีย์จีน ต้าหมิงกงฉือ 大明宫词

ต้าหมิงกงฉือ ปี 2000 เล่าเรื่องราวช่วงราชวงศ์ถัง ซึ่งครอบคลุมถึงรัชสมัยของจักรพรรดิถังเกาจง จักรพรรดินีบูเช็คเทียน จักรพรรดิถังจงจงและจักรพรรดิถังรุ่ยจง