อยู่กับก๋ง

ก๋งเป็นคนจีนทั้งเชื้อชาติและสัญชาติ เข้ามาอยู่เมืองไทยในฐานะผู้พึ่งโพธิสมภารกษัตริย์ไทย ตั้งแต่อายุ 18 ปี บำเพ็ญตนเยี่ยงข้าแผ่นดิน…

หนังสือ อยู่กับก๋ง วรรณกรรมเรื่องเยี่ยม ของ หยก บูรพา นามปากกาของคุณเฉลิมศักดิ์ รงคผลิน เรื่องราวที่ผู้แต่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง โดยมีตัวเอกของเรื่องคือเด็กผู้ชายที่ชื่อ  หยก   เล่าถึงชีวิตในสมัยวัยเด็ก ซึ่งอยู่กับก๋งชาวจีน ผู้อพยพจากผืนแผ่นดินบ้านเกิดมาอยู่เมืองไทย

อยู่กับก๋งเป็นนวนิยายที่ให้ข้อคิด แนวคิดและวีถีการดำเนินชีวิตที่ดีงาม พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของการดำเนินชีวิตและอาชีพของคนจีนในอดีต

รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

ซื้อหนังสือ

ละครโทรทัศน์

วรรณกรรมเรื่อง อยู่กับก๋ง ได้นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ 2 ครั้ง คือ

ปี พ.ศ. 2536 ผู้แสดงเป็นก๋ง คือ สมชาย อาสนจินดา

ปี พ.ศ. 2548 ผู้แสดงเป็นก๋ง คือ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง