ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้ว เยาวราช

ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้ว เยาวราช เป็นที่ประดิษฐานของ องค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้วปางสำเร็จ ซึ่ง เป็นองค์ที่แกะสลักจากไม้จันทร์โบราณ ลงรักปิดทอง โดยได้มีผู้อัญเชิญโดยเรือสำเภามาจากประเทศจีน

ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว คือปางสำเร็จเป็นพระอรหันต์ของซุนหงอคง หรือ ฉีเทียนต้าเสิน หรือองค์เทพเจ้าเห้งเจีย ซึ่งมีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว

ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้ว เยาวราช ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 โดยผู้อัญเชิญท่านโดยเรือสำเภามาจากประเทศจีน ผ่านทางแม่น้ำนครชัยศรี เทียบท่าที่วัดนางสาว จนกระทั่งมีการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดสามจีนซึ่งปัจจุบันคือวัดไตรมิตรวิทยาราม