ครั้งแรกในไทย! สักการะองค์หม่าโจ้ว-เจ้าแม่ทับทิมจากมณฑลฝูเจี้ยน

ครั้งแรกในเมืองไทย ในการเชิญรูปเคารพ เจ้าแม่ทับทิม มาจู่ หมาโจ้ว 妈祖 จากผูเถียน เกาะเหมยโจว มณฑลฝูเจี้ยน มายังประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย. 2562

ดูตำนานเจ้าแม่ทับทิม

โดยในวันที่ 14 พ.ย.มีการเชิญองค์มาจู่ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน โดยสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์ โดยองค์มาจู่นั่งเครื่องบินชั้นประหยัด หมายเลขที่นั่ง 56B และยังมีการใช้ชื่อ “หลินโม่ว” ซึ่งเป็นพระนามเดิมขององค์มาจู่ ในการบันทึกในการเดินทาง

นอกจากนี้ยังได้มีการระบุว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาจู่เดินทางออกนอกประเทศ โดยในวันที่ 1/7/2017 มาจู่เคยเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มาแล้ว โดยมีการใช้เลขที่บัตรประจำตัวขององค์มาจู่ ในการโดยสารเครื่องบิน คือ 350321096003237001 ซึ่งความหมายของตัวเลขนี้ คือ
350321 – เป็นหมายเลขนำหน้าของบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ของผูเทียน มณฑลฝูเจี้ยน
09600323 – หมายถึงวันเดือนปีเกิดของมาจู่ คือวันที่ 23 เดือน 3 ปี 960

องค์มาจู่ เดินทางมาพร้อมกับบริวารเทพอสูรหูทิพย์ ตาทิพย์
ตำนานเจ้าแม่ทับทิม

เมื่อองค์มาจู่เดินทางถึงประเทศแล้วจะมีการเชิญไปประทับยัง 3 แห่งคือ
14/11 สมาคมฉวนโจว-จิ้นเจียงแห่งประเทศไทย
15/11 ศาลเจ้านำเหยา หม่าโจ้ว
16-19/11 สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย (บริเวณถนนเจริญนคร)
โดยในวันที่ 17 /11 จะมีขบวนแห่เจ้าองค์แม่ทับทิมอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณถนนเยาวราช เส้นทางวงเวียนโอเดียน – ถนนเยาวราช – ถนนเจริญกรุง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
-09.00 – 10.00 น. พิธีกราบสักการะแบบจีน ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
-10.30 – 15.00 น. ขบวนแห่บริเวณถนนเยาวราช
-15.30 – 18.00 น. เปิดให้เข้าสักการะ ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
-08.00 – 18.00 น. เปิดให้เข้าสักการะ ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

Credit Pics : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / ททท. / 莆田市每周妈祖祖庙