เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

ไฉ่ซิงเอี๊ย 财神 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นเทพเจ้าจีน ที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ สำหรับชาวจีนแล้ว ถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีใหม่จีน  โดยเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกในวันปีใหม่จีน

ฟังตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย เป็นการเสริมดวงทั้งทางการเงิน การงาน และความมั่งคั่ง จึงเป็นที่นิยมของนักธุรกิจทั้งหลาย ไฉ่ซิ่งเอี๊ยมี 2 องค์คือ องค์บุ๋น และองค์บู๊

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย องค์บุ๋น ปี่กาน

ฟังตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย องค์บู๊
จ้าวกงหมิง

ฟังตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks