สิบสุดยอดกระบี่ในประวัติศาสตร์จีน上古十大神剑

สิบสุดยอดกระบี่ในตำนานประวัติศาตร์จีน 上古十大神剑

กระบี่ คืออาวุธที่มีลักษณะคล้ายดาบ แต่มีน้ำหนักเบากว่า ลักษณะเรียวแหลม มีปลายแหลม เน้นใช้ในการแทงมากกว่าฟัน อาจมีคมเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือมีท้ง 2 ด้าน ข้อแตกต่างจากดาบคือ น้ำหนักส่วนใหญ่ของกระบี่จะอยู่ที่ด้ามจับ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและพลิกแพลงได้ง่ายในการจ้วงแทง เพราะกระบี่เน้นการแทงเป็นสำคัญ ในขณะที่น้ำหนักส่วนใหญ่ของดาบ จะอยู่ที่ใบดาบ เพื่อให้การฟันมีน้ำหนัก เพราะดาบเน้นการฟันและตัด

กระบี่อันดับที่ 10 – กระบี่ “เฉิงหยิ่ง” (承影)

กระบี่อันดับที่ 9 – กระบี่ “ฉุนจวิน” (纯钧)

กระบี่อันดับที่ 8 – กระบี่ “หยูฉาง” (鱼肠)

กระบี่อันดับที่ 7 และที่ 6 – กระบี่ “ก้านเจี้ยง” (干将) และกระบี่ “มั่วเหยีย” (莫邪)

กระบี่อันดับที่ 5 – กระบี่ “ชีซิงหลงยวน” (七星龙渊)

Related image

กระบี่โบราณอันดับที่ 4 – กระบี่ “ท่ายเออ” (泰阿)

Image result for 泰阿剑

กระบี่อันดับที่ 3 – กระบี่ “ชื่อเซียว” (赤霄)

กระบี่อันดับที่ 2 – กระบี่ “จ้านหลู” (湛泸)

湛卢剑

กระบี่อันดับที่ 1 – กระบี่ “ซวนหยวนซ่าอวี่” (轩辕夏禹)

轩辕剑

ข้อมูลจาก Thai.cri.cn และ baidu