บทกวี เทศกาลเช็งเม้ง 清明 โดย ตู้มู่

ในสมัยโบราณ มีบทกวี ที่เกี่ยวข้องกับวันเทศกาลเช็งเม้ง อยู่หลายบทกวี โดยบทกวีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบทหนึ่ง คือบทกวี เช็งเม้ง โดย ตู้มู่ กวีเอก ผู้มีชื่อเสียงแห่งราชวงศ์ถัง

บทกวี เทศกาลเช็งเม้ง 清明 โดย ตู้มู่ Read More

บทกลอน คะนึงหา โดยหวังเหวย

บทกลอน คะนึงหา โดยหวังเหวย กวีเลื่องชื่อในสมัยราชวงศ์ถัง กลอนบทนี้ หวังเหวย แต่งให้แก่ หลี่กุยเหนียน สหายที่พเนจรไปแดนใต้ เพื่อแสดงความคิดถึง 《相思》 王维 红豆生南国,春来发几枝? 愿君多采撷,此物最相思。 ต้นถั่วแดงเติบโต ณ แดนใต้ ใบไม้ผลิมาเยือนแตกก้านกิ่ง หวังท่านเก็บเม็ดถั่วให้มากยิ่ง เพราะมันคือสิ่งแทนความคะนึงหา ถัวแดง ตัวแทนความรักและคิดถึงของชาวจีน

บทกลอน คะนึงหา โดยหวังเหวย Read More

3 อมตะ 三不朽

ในประวัติศาสตร์จีนนั้น มีการกล่าวถึง การแสวงหาความเป็นอมตะ ไม่เจ็บไม่ตาย ตัวอย่างง่าย ๆ ของการแสวงหาความเป็นอมตะคือเรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่ส่งคนไปแสวงหายาอายุวัฒนะ เพื่อจะได้ไม่ต้องตาย หรือหากกล่าวถึงตามความเชื่อของเต๋า ก็คือการฝึกตนให้เป็นเซียน เพื่อจะได้มีชีวิตที่เป็นอมตะ ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย

3 อมตะ 三不朽 Read More

บทกวี หอกระเรียนเหลือง โดยชุยเฮ่า

หวงเหอโหลว 《黄鹤楼》เป็นบทกวีเขียนโดยชุยเฮ่า 崔颢 กวีในสมัยราชวงศ์ถัง บทกวีกล่าวถึงความงดงามของหอกระเรียนเหลือง หนึ่งใน 3 หอที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน

บทกวี หอกระเรียนเหลือง โดยชุยเฮ่า Read More