520 1314 บอกรักด้วยตัวเลขแบบจีน

520 หรือวันที่ 20 พฤษภาคมเป็นวันที่วัยรุ่นจีน กำหนดให้เป็นวันบอกรัก เนื่องจาก 520 อ่านออกเสียงว่า อู่ เอ้อ หลิง พ้องเสียงกับคำว่า หว่ออ้ายหนี่ 我爱你 ฉันรักเธอ

520 หว่ออ้ายหนี่ 我爱你 ฉันรักเธอ

520 มีที่มาจากเพลง Digital 数字恋爱 โดย Mavis Fan 范晓萱 ในปี 1998
โดยในเพลงนี้ มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า 520 是我愛你  520 คือ “ฉันรักเธอ”

数字恋爱 – 范晓萱

เมื่อเพลงนี้เป็นที่นิยม จึงนำมาสู่การกำหนดให้วันที่ 5.20 หรือวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันบอกรัก

ส่วน 5.21 หรือวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้น นับจากวันบอกรัก ถือเป็นวันสำหรับการรับรัก เนื่องจาก 521 อ่านออกเสียงว่า อู่ เอ้อ อี พ้องเสียงกับคำว่า หว่อย่วนอี้ 我愿意 ฉันตกลง

5.20 วันบอกรักฝ่ายชาย 5.21 วันบอกรักฝ่ายหญิง

และเวลาที่นิยมใช้บอกรัก/ตอบรับรัก คือเวลา 13.14 น. เนื่องจาก 1314 อ่านออกเสียงว่า อีซานอีซื่อ พ้องเสียงกับคำว่า อีเซิงอีซื่อ 一生一世  ตลอดชีวิต/ชั่วชีวิตนี้

ดังนั้น 520 1314 จึงหมายถึง ฉันรักเธอตลอดชีวิต