รู้จัก มณฑล ฝูเจี้ยน 福建

มณฑลฝูเจี้ยน 福建省 หรือฮกเกี้ยน ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ฝูเจี้ยนมีเมืองหลวงชื่อฝูโจว 福州 และมีเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งอยู่ติดกับเกาะไต้หวันมากที่สุด

คำว่า ฝูเจี้ยน มาจากการนำอักษรนำหน้าชื่อเมือง 2 เมือง มารวมกัน คือ ฝูโจว 福州 และเจี้ยนโจว 建州 โดยที่นี่เป็นต้นกำเนิดของภาษาจีนหมิ่น 闽语 โดยคำว่าหมิ่น มาจากชื่อแม่น้ำสำคัญที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยน นั่นคือแม่น้ำหมิ่น หรือหมิ่นเจียง 闽江 ทั้งนี้ ภาษาจีนหมิ่นใต้ หรือ ภาษาหมิ่นหนาน 闽南 ก็คือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน นั่นเอง

ในทางประวัติศาสตร์ ฝูเจี้ยนถือเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมทางทะเลของประเทศจีน และเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยที่นี่ถือเป็นแหล่งท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันออก

ในอดีต เจิ้งเหอ 郑和 มหาขันทีในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ได้ใช้ท่าเรือในเมืองฉางเล่อ 长乐 ในมณฑลฝูเจี้ยนในอดีต เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำรวจทางทะเลไปรอบโลก ถึง 7 ครั้ง

เจิ้งเหอ 郑和

ฝูเจี้ยน ยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หลายท่าน เช่น

จูซี 朱熹 นักปรัชญาลัทธิขงจื๊อในสมัยราชวงศ์ซ่ง

จูซี 朱熹

หลินเจ๋อซวี 林则徐 ขุนนางในสมัยราชวงศ์ชิงผู้มีบทบาทในการต่อต้านการค้าฝิ่น ในสงครามฝิ่นครั้งที่ 1

หลินเจ๋อซวี 林则徐

เหยียนฟู 严复 นักทฤษฎีการแปลในสมัยราชวงศ์ชิง

เหยียนฟู 严复

ตัน กาห์-กี่ Tan Kah Kee หรือ เฉินเจียเกิง 陈嘉庚 นักธุรกิจที่ประสบความเร็จ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน 厦门大学 และสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง

รูปปั้นของตัน กาห์-กี่
หน้าหอรำลึก ในมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

นอกจากนี้ ที่เซี่ยเหมิน ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจิ้งเฉิงกง 郑成功 ขุนพลผู้รักชาติในการบุกยึดเกาะไต้หวัน คืนจากชาวต่างชาติ

อนุสาวรีย์ของเจิ้งเฉิงกง 郑成功 ในเมืองเซี่ยเหมิน

ด้านการท่องเที่ยว

ในมณฑลฝูเจี้ยน มีมรดกโลกที่สำคัญคือ ทิวเขาอู่อี๋ อู่อี๋ซาน 武夷山 ขุนเขาแห่งวัฒนธรรม ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิชาการแห่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เนื่องจากจูซี ยอดนักปราชญ์แห่งสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ผู้ริเริ่มแนวคิดปรัชญาขงจื่อใหม่ เคยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสำนักสอนบรรดาลูกศิษย์

อู่อี๋ซาน 武夷山

ถู่โหลว หรือบ้านดินแห่งฝูเจี้ยน 福建土楼 อาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้นที่สร้างจากดินของชาวจีนแคะ หรือชาวฮากกา 客家 

ถู่โหลว หรือบ้านดินแห่งฝูเจี้ยน 福建土楼

เกาะกู่ล่างอยู่ 鼓浪屿 หรือ เกาะเปียโน Gulangyu Island เป็นเกาะที่ได้รับการสมญานามว่าเป็นเกาะแห่งดนตรี เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนั้นนิยมชมชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะเปียโนจะเป็นเครื่องเล่นดนตรีที่คนบนเกาะนี้โปรดปรานเป็นที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จาก3ใน4ของบ้านบนเกาะนี้จะมีเปียโนไว้เล่น นอกจากนี้บนเกาะยังมีพิพิธภัณฑ์เปียโนจัดแสดงเครื่องเปียโนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เกาะกู่ล่างอยู่นี้มีพื้นที่เพียง 1.78 ตารางกิโลเมตรซึ่งสามารถเดินทางโดยทางเรือภายในเวลา 5 นาที บนเกาะจะไม่อนุญาตให้มียานพาหนะใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นการเดินทางบนเกาะจึงต้องใช้การเดินทางเท้าเท่านั้น