ความดีทั้งหลาย ความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก

ความดีทั้งหลาย ความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก 百善孝为先
ในภาษาจีน ความกตัญญู คือ 孝 Xiào มาจากอักษรจีน 2 คำ คือ ด้านบน 老 แปลว่าแก่ และ 子 แปลว่าลูก

คำว่า กตัญญูในภาษาจีน 孝 จึงเปรียบเสมือนลูกที่อยู่ด้านล่างคอยแบกคนแก่ (บิดา/มารดา/ผู้มีพระคุณ) ที่อยู่ด้านบน