คติจีน : สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต

มีคำกล่าวว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศรีษะไป 3 ฉือ คนทำ ฟ้าเห็น ทำความดี ย่อมได้รับผลดีตอบ ทำความชั่วย่อม ได้รับความชั่วตอบ ไม่ใช่ไม่ได้รับผล เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา

常言道:举头三尺有神明,人在做,天在看,善有善报,恶有恶报,不是不报,只是时候未到!

做人做人,千万别昧着良心,背地里害人,赚黑心钱,再穷也不坑人,再难也不害人,钱没了可以再挣,但人品毀了,就彻底地废了。

人活一世,人品最为重,你的人品是你做人的根本,是你一辈子的名片。

做事,都要遵循道德为先,做事在后,做人,应心存善念,事事对得起自己的良心,做事,一辈子也不要做违背道德的事。