เทียนโหวเซี้ยบ้อ หมาจู่ ตำนาน เจ้าแม่ทับทิม

เทียนโหวเซี้ยบ้อ หมาจู่ หรือเจ้าแม่ทับทิน คือเทพเจ้าที่ชาวจีน และชาวจีนโพ้นทะเลให้ความเคารพ

ฟัง ตำนานเจ้าแม่ทับทิม

ตำนานเจ้าแม่ทับทิม
เชียนหลี่เหยี่ยน ซุ่นเฟิงเอ่อ บริวารผู้ช่วยของเจ้าแม่ทับทิบ

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ช่อง Chinatalks / Fanpage Chinatalks / ท่องเที่ยวจีน Fanpage Chinatalkstravel