ซานชิง สามมหาเทพตามความเชื่อของเต๋า

ซานชิง 三清 คือสามมหาเทพตามความเชื่อของเต๋า โดยเชื่อว่าท่านเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งจักรวาล ถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต คือ ลมหายใจ หัวใจ และจิตวิญญาณ สามมหาเทพ ซานชิง ประกอบด้วย

หยวนสื่อเทียนจุน 元始天尊

หยวนสื่อเทียนจุน 元始天尊 หรือ อวี้ชิง หยกวิสุทธิ์ เป็นเทพเจ้าในอาทิกัลป์ บุตรของผานกู่ ผู้สร้างโลก และเคยเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้องค์แรกก่อนสละตำแหน่ง ความเชื่อเกี่ยวกับหยวนสื่อเทียนจุนเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ้น 晋朝 ท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังจักรวาล ถือลูกแก้วเป็นสัญลักษณ์ เชื่อกันว่าท่านเป็นปฐมเทวา คือเทพองค์แรกแห่งเทพทั้งปวง คอยแสดงธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์ในกัลป์เบื้องต้น ถือกำเนิดขึ้นตอนจักรวาลยังไม่มีฟ้าและดิน บำเพ็ญเพียรนานถึง 4 กัป

หลิงเป่าเทียนจุน 灵宝天尊

หลิงเป่าเทียนจุน 灵宝天尊 หรือซั่งชิง เหนือวิสุทธ์ เป็นเทพเจ้าในยุคมัชฌิมกัลป์ ความเชื่อเกี่ยวกับหลิงเป่าเทียนจุนมีกำเนิดในช่วงราชวงศ์เหนือ–ใต้ ท่านคือ ผู้คิดค้นวิธีควบคุมการแปรเปลี่ยนของพลังหยินและหยาง สื่อกลางระหว่างโลกและสวรรค์ เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นมหาวิสุทธิ์ ผู้รวบรวมประมวลสรรพวิชา และตำราแห่งเต๋า เป็นผู้เผยแผ่สรรพวิชาให้กับเหล่าเทพอื่น ๆ ถือคฑาหรูอี้เป็นสัญลักษณ์ ฉายาของท่านคือลมปราณอันบริสุทธิ์ เป็นผู้ประทานลมปราณแห่งความเป็นมนุษย์

เต้าเต๋อเทียนจุน 道德天尊

เต้าเต๋อเทียนจุน 道德天尊 รู้จักกันในชื่อ ไท่ชิง ซึ่งก็คือ ไท่ซ่างเหล่าจวิน หรือไท่เสียงเหล่ากุง เล่าจื้อ ตามความเชื่อของเต๋า ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเต้าเต๋อเทียนจุนเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น ท่านเป็นเทพเจ้าในยุคปัจฉิมกัลป์ ผู้เขียนตำราเต๋าเต๋อจิง หรือเต๋าเต็กเก็ง มีอักษรจีน 5 พันตัวอักษร ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของเต๋า ท่านคืออาจารย์ของ โป๊ยเซียน รูปลักษณ์เป็นชายชราใจดี ผมและเคราสีขาว มือถือพัดหรือแส้ขนจามรีเป็นสัญลักษณ์

ความเชื่อเรื่องซานชิงนั้นเกิดขึ้นสมัยราชวงศ์เหลียง จากแนวคิดเรื่องสภาวะอันเป็นต้นกำเนิดสรรพสิ่งต่างๆของลัทธิเต๋า ที่อยู่ในคัมภีร์ เต๋าเต๋อจิง ที่บันทึกไวว่า “เต๋าให้กำเนิดหนึ่ง หนึ่งให้กำเนิดสอง สองให้กำเนิดสาม สามให้สรรพสิ่ง” เทพซานชิง จึงถือกำเนิดจากปรัชญาแห่งเต๋า คือ หนึ่งแยกเป็นสามและสามรวมเป็นหนึ่ง แม้จะมีสามแต่ก็มิอาจแยกจากกัน

แต่เดิมนั้น มหาเทพของลัทธิเต๋ามีเพียง 2 องค์เท่านั้น แต่หลังจากพุทธศาสนาได้เข้ามาในประเทศจีน ซึ่งมีพระพุทธเจ้าที่นับถือกันอยู่ 3 องค์ ทำให้ความเชื่อของเต๋า ได้นำเล่าจื้อ มาเป็นหนึ่งในสามมหาเทพด้วย

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks