เหล้าสงหวง 雄黃酒

เหล้าสงหวง 雄黃酒 Realgar wine เป็นเหล้าโบราณชนิดหนึ่งของจีน ซึ่งมีส่วนผสมของ กำมะถัน และสารหนู บดละเอียดผสมเหล้าขาว ตามตำรับแพทย์จีน สงหวง ผงกำมะถันแดงหรือหรือหรดาลแดง  มีสีส้มแดง ในตำรายาจีน ใช้แก้พิษ มีฤทธิ์ ขับเสมหะ ถอน พิษงู แมลง ฆ่าเชื้อโรค ไล่หนอน ฆ่าแมลงได้

เหล้าสงหวง

ในช่วงเทศกาลตวนอู่ หรือเทศกาลแข่งเรือมังกร ถือเป็นช่วงฤดูร้อนและเป็นช่วงที่พลังหยางมากที่สุดในรอบปี คนจีนจะใช้เหล้าสงหวง เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ ต่าง ๆ และฆ่าเชื้อโรค (ดูเพิ่มเติม : 5 สัตว์มีพิษ 五毒 ในเทศกาลตวนอู่)  

โดยชาวจีนมีความเชื่อว่า ในวัยผู้ใหญ่จะสามารถดื่มเหล้าสงหวงได้เล็กน้อยด้วยเชื่อกันว่าจะช่วยกำจัดโรค หรือใช้ทาจมูก หน้าผาก ต้นคอ สำหรับในวัยเด็กซึ่งไม่เหมาะกับการดื่มแอลกอฮอล์ คนจีนจึงนิยม นำเหล้าสงหวง มาป้ายบริเวณหน้าผากของเด็กเป็นรูปตัวอักษรว่า 王 หวาง หรือ อ๋อง ซึ่งแปลว่า กษัตริย์ เพื่อเป็นเคล็ดว่า เหล้าสงหวงจะช่วงกำจัดสิ่งชั่วร้ายและป้องกันสัตว์มีพิษ นอกจากนี้ ชาวจีนยังใช้ เหล้าสงหวง พรมที่ลานบ้าน กำแพง ประตู หน้าต่าง ห้องนอน เพื่อฆ่าเชื้อโรค

การเขียนรูป 王 ด้วยเหล้าสงหวงเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายในเทศกาลตวนอู่

และเหล้าสงหวงนี้เอง เป็นเหล้าชนิดเดียวกันที่ไป๋ซู่เจิน ดื่มเข้าไป แล้วกลายร่างกลับไปเป็นงู ในตำนานพื้นบ้านจีนเรื่อง นางพญางูขาว  

ตำนานนางพญางูขาว