จับซาไท้เป้า ยาบำรุงครรภ์ จีนโบราณ

จับซาไท้เป้าเป็นยาจีนที่เชื่อกันว่าช่วยบำรุงครรภ์ ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประกอบไปด้วยสมุนไพร รวม 13 อย่าง ได้แก่

1. ตังกุย (โกฐเชียง) หนัก 1 สลึง 1 เฟื้อง

2. ชวงเกียง หนัก 1 สลึง 1 เฟื้อง

3. กำเช้า (ชะเอมเทศ) หนัก 5 หุน 1 เฟื้อง

4. โก้วซี หนัก 1 สลึง 1 เฟื้อง

5. แปะเจี้ยก หนัก 2 หุน 1 เฟื้อง

6. ขี่เทีย หนัก 7 หุน

7. ขวนผก หนัก 8 หุน

8. เกียงอั๊ว หนัก 5 หุน

9. จี้ชัก หนัก 1 สลึง

10. ชวนป๋วย หนัก 1 สลึง

11. ปักคี้ หนัก 8 หุน

12. เก็งไถ่ หนัก 8 หุน

13. เชเกีย 3 แผ่น

ความเชื่อเรื่องประโยชน์ของจับซาไท้เป้า

จับซาไท้เป้านี้มักจะเริ่มดื่มเมื่ออายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป เพราะช่วงที่ท้องแก่ใกล้คลอดเช่นนี้ ร่างกายอาจจะอ่อนแอ อีกทั้งยังเป็นช่วงที่ต้องเริ่มสะสมอาหาร สะสมพลังงาน และภูมิต้านทานเผื่อไว้ให้ทารกในครรภ์และการคลอดลูก เชื่อกันว่าช่วยให้แม่ท้องมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และมีกำลังในการเบ่งคลอด