พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจว

พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจว เป็นพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์และศิลปะของท้องถิ่นจีน ซึ่งจัดแสดงศิลปะจีนโบราณ (Chinese art) ภาพวาดจีนโบราณ (Chinese paintings) ภาพวาดอักษรจีน (Chinese calligraphy) และงานศิลปะโบราณล้ำค่าอื่น ๆ

พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจว Read More