ไต้ซือเอี๊ย 大士爷

ไต้ซือเอี๊ย ต้าซือเหย่ 大士爷 หรือ พระอมฤตราชโพธิสัตว์ เป็นความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธ เชื่อกันว่าท่านคือราชาแห่งเหล่าผี เป็นประธานของพิธีทิ้งกระจาด มีความเชื่อว่า

ไต้ซือเอี๊ย เป็นจ้าวแห่งผี ที่ดุร้ายม ก่อความวุ่นวายไปทั่วจนถูกพระโพธิสัตว์กวนอิมโปรดให้กลับใจ ซือเอี๊ย จึงขออยู่ช่วยพระโพธิสัตว์กวนอิมโปรดสัตว์ ดังนั้นบนศีรษะของ ไต้ซือเอี๊ย จึงปรากฎรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับอยู่

อีกความเชื่อหนึ่ง เชื่อว่าท่านคือ พระโพธิสัตว์กวนอิม ได้นิรมานกายมาให้พระอานนท์เห็นตามพระสูตรอัคนีชวามุกเปรตพลี ในช่วงประเพณีพิธีทิ้งกระจาด

ติดตามเรื่องเล่าจีน ได้ที่ช่อง chinatalks และ Fanpage Chinatalks