เทศกาลดอกโบตั๋น ลั่วหยาง

เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจีน มีประวัติศาสตร์การปลูกดอกโบตั๋นมาอย่างยาวนาน เป็นพันปี เชื่อกันว่าลั่วหยาง เป็นสถานที่ปลูกดอกโบตั๋นที่ดีที่สุดของประเทศจีน

ทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม เมืองลั่วหยางจะมีการจัดงานเทศกาลดอกโบตั๋น โดยเทศกาลนี้ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ และเป็นเทศกาลสำคัญ ของเมืองลั่วหยาง

มู่ตัน 牡丹 หรือ โบตั๋น ภาษาอังกฤษเรียกว่า Peony ชาวจีนถือกันว่ามู่ตันเป็นราชาแห่งดอกไม้ 花中之王
ด้วยสีสันและความงดงามในขณะที่มู่ตันเบ่งบานจนทำให้มีผู้เปรียบเทียบมู่ตันกับสตรีว่าเป็นหญิงงามที่เพียบพร้อม มีความสวยสง่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความสูงส่ง ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย จนมีการเรียกดอกมู่ตัน อีกอย่างว่า ฟู่กุ้ยฮัว 富贵花 ซึ่งแปลว่าดอกไม้แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

ในสมัยราชวงศ์ถัง มู่ตันถือเป็นดอกไม้ที่ปลูกมากในอุทยานหลวง ในอดีตกว่าพันปี ได้มีกวีและจิตรกรจำนวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมู่ตันในการสร้างบทกวีและภาพวาดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกล่าวถึงความงามของมู่ตันไว้ 3 ประการ คือ ความงามของกลิ่น สี และการสัมผัส

China National Flower Garden 中国国花园

ติดตามท่องเที่ยวจีนได้ที่ Facebook Chinatalkstravel