หัวซาน ฮั้วซัว ขุนเขาแห่งทิศตะวันตก

หัวซาน 华山 หรือ ฮั้วซัว เป็นหนึ่งในเบญจคีรีหรือห้าขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเต๋า หัวซาน เป็น สัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศตะวันตก สัญลักษณ์ประจำธาตุทอง หมายถึงฤดูใบไม้ร่วง มีสีขาวเป็นสีสัญลักษณ์

หัวซานตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหัวอิน 华阴 ในมณฑลซานซี ห่างจากทางตะวันออกของเมืองซีอานประมาณ 120 กิโลเมตร

ยอดเขาสำคัญของหัวซานประกอบไปด้วย 3 ยอดเขาคือ ยอดเขาทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก

ยอดเขาทางทิศตะวันออกของหัวซานประกอบไปด้วยยอดเขา 4 ยอด โดยยอดที่สูงที่สุดเรียกว่า เฉาหยางเฟิง 朝阳峰 โดยทางตะวันออกของเฉาหยางเฟิงยังมียอดเขาชื่อสือโหลวเฟิง 石楼峰 ทางใต้มียอดเขาชื่อ โป๋ไถเฟิง 博台峰 และทางตะวันตกมียอดเขาอวี้หนี่เฟิง玉女峰

ยอดเขาทางทิศใต้ ประกอบไปด้วยยอดเขา 3 ยอด โดยยอดที่สูงที่สุดชื่อว่า ลั่วแหย่นเฟิง 落雁峰ทางตะวันออกมี ซงกุ้ยเฟิง 松桧峰 และทางตะวันตก มี เสี้ยวจื่อเฟิง 孝子峰

ยอดเขาทางทิศตะวันตก มีเพียงยอดเขาเดียวชื่อว่า เหลียนฮัวเฟิง 莲花峰 หรือฟูหรงเฟิง 芙蓉峰 ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน หมายถึงยอดเขาดอกบัว

ในการไปให้ถึงยอดเขาของหัวซานนั้น เป็นที่ทราบกันว่าเข้าถึงได้ยาก มีเพียงทางที่ราบสูงทางใต้ เรียกว่าเส้นทางสันเขามังกรดำ ฉางหลงหลิง 苍龙岭 เป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้ และต่อมาก็ได้มีการสร้างเส้นทางคู่ไปกับเส้นทางสันเขานี้ เพื่อขึ้นสู่บนยอดเขาหัวซาน

เนื่องจากหัวซานยากที่จะเข้าถึงยอด จึงมีความเชื่อว่าหัวซานเป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการแสวงหาความเป็นอมตะ และพืชสมุนไพรที่มาของยาจีนหลายชนิดก็พบได้ที่หัวซาน