หยวนหมิงซินหยวน จูไห่

หยวนหมิงซินหยวน จูไห่ เป็นสถานที่จำลองที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เห็นภาพพระราชวังหยวนหมิงหยวน ของจริงที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งสถานที่จริงถูกเผาทำลายเหลือเพียงซากปรักหักพัง

ตำหนักไห่เยี่ยนถัง รูปปั้น 12 นักษัตรจำลอง

การแสดงที่หยวนหมิงซินหยวน จูไห่

การเดินทาง : จากด่านมาเก๊า-จูไห่ นั่งแท๊กซี่ ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที