เทศกาลชมดอกซากุระ สวนหยวนโถวจู่ ทะเลสาบไท่หู

หยวนโถวจู่ 鼋头渚 เป็นเกาะขนาดเล็กทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบไท่หู 太湖 ในเมืองอู่ซี มณฑลเจียงซู

หยวนโถว 鼋头หมายถึง หัวตะพาบ ส่วนจู่ 渚 หมายถึงเกาะขนาดเล็ก ที่เรียกเช่นนี้เพราะลักษณะเกาะมีความคล้ายคลึงกับหัวตะพาบ

เดิมทีพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของหยวนโถวจู่เป็นสวนส่วนตัวของเหล่าคหบดี ต่อมาภายหลังเมื่อมีก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จึงได้มีการรวมพื้นที่และเปิดเป็นสวนสาธารณะหยวนโถวจู่ ตั้งแต่ปี 1916 โดยพื้นที่ภายในสวนมีขนาดมากกว่า 2,400 ตารางกิโลเมตร

หยวนโถวจู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ที่มีชื่อเสียงของเมืองเจียงซู โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลชมดอกซากุระ

จุดเด่นของเทศกาลชมดอกซากุระ ประการหนึ่งของสวนสาธารณะหยวนโถวจู่ นั่นคือ การเปิดให้ชมสวนซากุระซึ่งประดับไฟในช่วงเวลากลางคืน

Credit Pictures to 无锡发布 / 太湖鼋头渚景区