วัดลิ่วหรง 六榕寺 เจดีย์ดอกไม้ เมืองกวางโจว

วัดลิ่วหรง 六榕寺 เป็นวัดพุทธในเมืองกวางโจว มีชื่อเสียงเรื่องเจดียสูง ซึ่งเรียกว่า ฮัวถ่า 花塔 หรือเจดีย์ดอกไม้ ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสี่วัดสำคัญของเมืองกวางโจว ซึ่งประกอบไปด้วย วัดกวงเสี้ยว 光孝 寺 วัดหัวหลิน 华林 寺 วัดไห่ฉวง 海幢寺 และวัดลิ่วหรง 六榕寺

วัดลิ่วหรง นี้สร้างขึ้นในสมัยฮ่องเต้เหลียงอู่ตี้ 梁武帝 ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหลียง ในยุคราชวงศ์เหนือใต้ เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดเป่าจวงเหยียนแห่งเมืองกวางโจว 广州宝庄严寺 หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อวัดมาหลายครั้ง จนสุดท้าย ใช้ชื่อวัดนี้ว่า วัดลิ่วหรง โดยซูตงโพ 苏 东坡 หรือซูซื่อ 苏轼 กวีเอกในสมัยราชวงศ์ซ่ง เดินทางมาถึงที่วัดนี้ โดยในระหว่างที่เขามาที่นี่ได้พบกับ ต้นไทร 6 ต้น ที่โดดเด่น เมื่อเจ้าอาวาสของวัดนี้ ขอให้เขาตั้งชื่อวัดให้ ซูตงโพจึงมอบชื่อวัดนี้ว่า ลิ่วหรงซื่อ 六榕寺 แปลว่า วัดต้นไทร 6 ต้น

ที่วัดลิ่วหรงนี้ มีชื่อเสียงเรื่อง เจดีย์สูง ซึ่งเรียกชื่อว่า ฮัวถ่า 花塔 หรือ เจดีย์ดอกไม้ Flower Pagoda

แผนที่

วัดลิ่วหรง Temple of the Six Banyan Trees 六榕寺 อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Gongyuanqian Exit I2 แล้วเดินไปยังซอยลิ่วหรง 六榕路