พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง บ้านเกิดของราชวงศ์ชิง

หากจะกล่าวถึงพระราชวังกู้กง หลายคนมักนึกถึง พระราชวังกู้กง ปักกิ่ง แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีพระราชวังกู้กงอีกแห่งหนึ่งนั่นคือ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง 沈阳故宫 อยู่ที่เมืองเสิ่นหยาง เมืองใหญ่ที่สุดของมณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของจีน และเนื่องจากเมืองเสิ่นหยาง ในภาษาแมนจูเรียกว่า Mukden หรือเฟิ่งเทียน 奉天 ในภาษาอังกฤษจึงเรียกพระราชวังกู้กงเสิ่นหยางว่า Mukden Palace

UNESCO ได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง ร่วมกับ พระราชวังกู้กง เสิ่นหยาง เป็นมรดกโลกในชื่อ พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง ในปี 1987

ป้ายมรดกโลกหน้าทางเข้ากู้กง เสิ่นหยาง

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง สร้างขึ้นในปี 1625 โดยอ้ายซินเจี๋ยหลอ นู่เอ่อฮาจี 爱新觉罗努尔哈赤 ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชิง และสร้างแล้วเสร็จในปี 1936 ในสมัยจักรพรรดิ์หวงไทจี๋ 皇太极 ถือเป็นพระราชวังแห่งแรกของกษัตริย์ราชวงศ์ชิง ก่อนที่จะบุกเข้ายึดเมืองหลวงปักกิ่ง และย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่ง

ทางเข้า พระราชวังกู้กง เสิ่นหยาง

พระราชวังกู้กง เสิ่นหยางมีพื้นที่รวมประมาณ 60,000 ตารางเมตร ซึ่งเล็กกว่าพระราชวังกู้กง ปักกิ่ง ซึ่งมีขนาดประมาณ 720,000 ตารางเมตร ถึง 12 เท่า แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดพอเดินได้ทั่วภายในเวลา 1 วัน และหากจะเปรียบเทียบแล้วกู้กงเสิ่นหยาง มีลักษณะเป็นบ้าน มากกว่ากู้กง ปักกิ่ง ที่มีลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า

ภายในพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง มีอาคารมากกว่า 300 อาคาร แบ่งเป็นพื้นที่ 3 ส่วนคือ ส่วนตะวันออก ส่วนกลาง และส่วนตะวันตก แนะนำให้เดินเข้าฝั่งตะวันออกก่อน

หมู่ตำหนักทิศตะวันออกของกู้กงเสิ่นหยาง เราจะพบกับพระตำหนักสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกู้กงเสิ่นหยางคือ พระตำหนักต้าเจิ้ง 大政殿 และสือหวังทิง 十王亭 ทางหมู่ตำหนักทางทิศตะวันออก

พระตำหนักต้าเจิ้ง 大政殿

พระตำหนักต้าเจิ้ง เป็นพระตำหนักทรงแปดเหลี่ยม โครงสร้างไม้ มีหลักคากระเบื้องสีเหลืองเขียว 2 ชั้น สร้างขึ้นในสมัย นู่เอ่อฮาจี ในปี 1625 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการสำคัญ ด้านข้างของพระตำหนักต้าเจิ้งประกอบไปด้วยศาลา 10 หลัง เรียกว่า สือหวังทิง 十王亭 เป็นที่ทำการของกองทัพฝ่ายซ้าย กองทัพฝ่ายขวา และกองกำลังทหาร 8 กองธง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการกองทัพในสมัยราชวงศ์ชิง

สือหวังทิง 十王亭

หมู่พระตำหนักกลาง ของพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง มีสถานที่สำคัญ ประกอบด้วยประตูต้าชิง 大清门 ตำหนักฉงเจิ้ง 崇政殿 หอเฟิ่งหวง 凤凰楼 และหมู่พระตำหนักชิงหนิง 清宁宫

พระตำหนักฉงเจิ้ง 崇政殿 สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์หวงไท่จี๋ (1627-1635) ถือเป็นอาคารหลักของพระราชวังกู้กง เสิ่นหยาง เนื่องจากเป็นสถานที่ว่าราชการและรับแขกขององค์จักรพรรดิ์ ภายในพระตำหนักฉงเจิ้งมีบัลลังก์มังกร และป้ายเที่ยงตรงเจิดจรัส เจิ้งต้ากวงหมิง เหมือนในพระราชวังกู้กงปักกิ่ง ภายหลังที่ราชวงศ์ชิงได้ย้ายไปยังกู้กงปักกิ่งแล้ว ที่ตำหนักฉงเจิ้งยังเป็นสถานที่จัดงานพิธีสำคัญเพื่อรำลึกถึงผู้กล้าในคราวที่องค์จักรพรรดิ์เสด็จภาคตะวันออก

บัลลังก์มังกร และป้ายเจิ้งต้ากวงหมิง ในพระตำหนักฉงเจิ้ง

หอเฟิ่งหวง 凤凰楼 สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์หวงไท่จี๋ (1627-1635) เคยใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลอง และสถานที่ทรงพระอักษรขององค์ฮ่องเต้ ฮองเฮา และเหล่าพระสนม หลังจากที่ราชวงศ์ชิงย้ายไปยังกรุงปักกิ่ง หอเฟิ่งหวง เคยเป็นสถานที่เก็บพระบรมฉายาลักษณ์ และตราประทับขององค์ฮ่องเต้

หอเฟิ่งหวง

หอเฟิ่งหวง ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงสุดในพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง กล่าวกันว่า การชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หอเฟิ่งหวงถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเสิ่นหยาง

หอเฟิ่งหวง 凤凰楼

เมื่อผ่านจากหอเฟิ่งหวง จะพบ หมู่พระตำหนักชิงหนิง 清宁宫 เป็นสถานที่ประทับขององค์จักรพรรดิ์ โดยแบ่งเป็นห้องทางตะวันออกและตะวันตกมีทางเดินเชื่อมถึงกัน ทางทิศตะวันออกจะเป็นสถานที่ประทับของจักรพรรดิ์หวงไท่จี๋ และฮองเฮา ส่วนทางทิศตะวันตกของหมู่พระตำหนักชิงหนิงมีห้องอีก 4 ห้อง ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

เจี้ยจือกง 介祉宫 สถานที่ประทับขององค์ไทเฮา พระราชมารดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลงในคราวเสด็จประพาสขึ้นเหนือ

หลินจื่อกง 麟趾宫 ตำหนักของพระสนมกุ้ยเฟยน่ามู่จง 娜木钟 ของจักรพรรดิ์หวงไทจี๋ หนึ่งในหมู่พระตำหนักชิงหนิง

credit : 东风永健

หมู่พระตำหนักตะวันตก ของพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง อาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์เฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิง ประกอบไปด้วย ห้องโถงเจียยินถัง 嘉荫堂 ศาลาเหวินซู่เก๋อ 文溯阁 เวทีการแสดง 戏台

เวทีการแสดง 戏台

เกร็ดความรู้

อากาศในช่วงฤดูหนาวของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือพื้นที่ตงเป่ย 东北 ในประเทศจีนนั้นจะหนาวมาก และมีอุณหภูมิติดลบได้ถึง -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส ดังนั้นภูมิปัญญาจีน จึงมีการก่ออิฐขึ้นเป็นเตียงหรือตั่ง ด้านล่างมีเตาไฟจุดให้ความร้อน ส่วนด้านบนจะปูด้วยฟูก หรือเบาะรองนั่งเพื่อให้ความอบอุ่น ซึ่งเรียกเตียงลักษณะนี้ว่า เตียงเตา หรือ คั่ง 炕 ถือเป็นเตียงที่มีลักษณะเฉพาะของชาวจีนทางเหนือ ซึ่งยังมีให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

คั่ง 炕 เตียงเตา

ในพระราชวังกู้กงเสิ่นหยางนั้น แท่นประทับหรือแท่นบรรทมขององค์จักรพรรดิ์ ต่างก็เป็นเตียงเตา ซึ่งมีการจุดเตาให้ความร้อน และที่พื้นก็มีการปูพื้น โดยมีการเพิ่มช่องปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิในห้องให้สูงขึ้น เพื่อให้ความอบอุ่น จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า อาคารหลัก 67 หลัง ในพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง เป็นอาคารที่มีช่องปรับอุณหภมิ โดยควันไฟจากการจุดฟืน ได้มีการวางระบบโดยการสร้างปล่องไฟระบายอากาศขึ้น โดยเฉพาะโดยปล่องไฟที่มีชื่อเสียงในพระราชวังกู้กง คือปล่องไฟคั่วไห่ 跨海烟囱 ซึ่งอยู่ใกล้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ หมู่พระตำหนักชิงหนิง 清宁宫 สถานที่ประทับขององค์ฮ่องเต้

ปล่องไฟคั่วไห่ 跨海烟囱

วีดีโอประชาสัมพันธ์พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง 20/11/2020

หิมะแรกที่กู้กง เสิ่นหยาง

รอยหิมะที่พระราชวังกู้กง เสิ่นหยาง

ปี 2019 : 14 พฤศจิกายน 2019

การเดินทาง : นั่งรถไฟใต้ดิน สาย 1 ลงที่สถานีจงเจีย 中街 Exit C แล้วเดินต่ออีกเล็กน้อย

ค่าเข้าชม : 60 หยวน ฟรีสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 1.3 เมตร

เวลาเปิด-ปิด :
10 เมษายน – 10 ตุลาคม 8.30-17.30 น.
11 ตุลาคม – 9 เมษายน 9.00-16.30 น.
ปิดทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุด เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เปิด 13.00 น.
หยุดขายตั๋วก่อนเวลาปิด 45 นาที

ติดตามเราได้ที่ Chinatalkstravel Fanpage

Pics/Info Credit to : Baidu/Wikipedia/Shenyang Museum/Shenyang Gugong Museum