บัลลังก์มังกร ในพระราชวังต้องห้ามกู้กง

บัลลังก์ (宝座) มีความหมาย หมายถึง ที่นั่งขนาดใหญ่ ส่วนราชบัลลังก์นั้น หมายถึงที่ประทับของกษัตริย์หรือผู้ปกครองประเทศ และยังเป็นสัญลักษณ์ถึงอำนาจของจักรพรรดิ์

นับตั้งแต่ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ได้มีการย้ายเมืองหลวง จากเมืองนานกิง มาที่กรุงปักกิ่ง และได้มีการสร้างพระราชวังต้องห้าม กู้กง ขึ้นนั้น ในพระราชวังต้องห้ามได้มีการสร้างพระที่นั่ง ซึ่งเป็นสถานที่ประทับขององค์ฮ่องเต้ หลายองค์ และแต่ละพระที่นั่งก็ได้มีบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ที่มีความงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละพระที่นั่ง

เขตพระราชฐานชั้นนอก (外朝) หรือส่วนหน้า (前朝) ทางใต้ มีตำหนักที่สำคัญ ๆ 3 ตำหนักที่อยู่ตรงกลางคือ

เขตพระราชฐานชั้นนอก เมื่อเข้าทางประตูทิศใต้
จะพบกับพระตำหนักไท่เหอ 太和殿 พระตำหนักจงเหอ 中和殿 และพระตำหนักเป่าเหอ 保和殿 ตามลำดับ

พระตำหนักไถ่เหอ (太和殿) เป็นศูนย์กลางพระราชอำนาจขององค์ฮ่องเต้ และเป็นอาคารโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศจีน ตำหนักนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีเท่านั้น เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสถาปนา และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส


พระตำหนักไถ่เหอ (太和殿)

พระตำหนักจงเหอ (中和殿) ใช้สำหรับให้ฮ่องเต้พักผ่อนในช่วงก่อนและในระหว่างพระราชพิธี


พระตำหนักจงเหอ (中和殿)

พระตำหนักเป่าเหอ (保和殿)ใช้สำหรับฝึกซ้อมการพระราชพิธี และเป็นสนามสอบขั้นสุดท้ายของการสอบขุนนาง


พระตำหนักเป่าเหอ (保和殿)

เขตพระราชฐานชั้นใน (内廷) หรือวังหลัง (后宫) ทางทิศเหนือ ใช้เป็นที่ประทับของฮ่องเต้และพระบรมวงศานุวงศ์ มีตำหนักที่สำคัญ ๆ 3 ตำหนักที่อยู่ตรงกลางคือ


เขตพระราชฐานชั้นใน เมื่อเข้าจากทางทิศใต้
จะพบกับพระที่นั่งเฉียนชิง 乾清宮 พระตำหนักเจียวไถ่ 交泰殿 และพระที่นั่งคุนหนิง 坤宁宫 ตามลำดับ

พระที่นั่งเฉียนชิง (乾清宮) สถานที่ประทับขององค์ฮ่องเต้ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิงนั้น องค์ฮ่องเต้จึงได้ไปประทับอยู่ที่พระตำหนักหยางซิน (养心殿) ทางฝั่งตะวันตก ส่วนพระที่นั่งเฉียนชิงจึงถูกเปลี่ยนเป็นท้องพระโรงแทน


พระที่นั่งเฉียนชิง (乾清宮)

อ่านเพิ่มเติม เจิ้งต้ากวงหมิง เที่ยงตรงเจิดจรัส ณ พระราชวังต้องห้าม

พระตำหนักเจียวไถ่ (交泰殿) พระตำหนักที่อยู่ตรงกลางระหว่าง พระที่นังเฉียนชิง (ที่พักของฮ่องเต้) และ พระที่นั่งคุนหนิง (ที่พักของฮองเฮา) เปรียบเสมือนสถานที่ที่หยินและหยางผสมผสานกันอย่างกลมกลืน


พระตำหนักเจียวไถ่ (交泰殿)

พระที่นั่งคุนหนิง (坤宁宫) ที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดินี หรือฮองเฮา 皇后 และเป็นสถานที่สำหรับใช้ในคืนวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขององค์ฮ่องเต้

ที่มารูปภาพ 故宫博物馆

The Panoramic Palace Museum