บนความเอี้ออาทร ที่ตรอกหกฟุต 六尺巷

ความเอี้ออาทร ที่ตรอกหกฟุต

ในสมัยราชวงศ์ชิง ที่บ้านเกิดของขุนนางจาง ถิง อี้ แห่งเมืองถงเฉิน มณฑลอานฮุย ในระหว่างที่มีการซ่อมแซมกำแพงบ้าน เกิดมีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินทับซ้อนกับบ้านข้างเคียง ตกลงกันไม่ได้ว่าที่ดินที่โต้เถียงกันเป็นของบ้านใครกันแน่ แม่ของจางถิงอี้จึงได้เขียนจดหมายถึงลูกที่เป็นขุนนางใหญ่อยู่ที่ปักกิ่ง อยากให้ลูกสั่งการให้ขุนนางท้องถิ่นออกมาจัดการเรื่องนี้

หลังได้รับจดหมายจากแม่แล้ว จาง ถิง อี้ จึงได้ตอบจดหมายถึงแม่ความว่า

“จดหมายมาไกลเพียงเพราะเรื่องกำแพง อย่าใจแข็งถอยสักสามฟุตจะเป็นไร
กำแพงเมืองจีนทุกวันนี้ยังยิ่งใหญ่ แต่ไฉนไร้เงาจิ๋นซีฮ่องเต้”

หลังจากแม่ได้อ่านจดหมายที่ลูกส่งมา จึงตัดสินใจย้ายแนวกำแพงถอยห่างเข้ามาสามฟุต (หนึ่งฟุตของจีนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามเมตร) คู่กรณีตระกูลเอี้ยเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์กลายเป็นเช่นนี้ เกิดความละอายใจขึ้นมา ก็ถอยแนวกำแพงรั้วของบ้านตนร่นเข้าไปสามฟุตเช่นกัน ระหว่างบ้านทั้งสองจึงกลายเป็นตรอกกว้างหกฟุตที่ผู้คนใช้สัญจรได้

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ล่วงรู้ถึงจักรพรรดิคังซีในเวลาต่อมา พระองค์ทรงประทับใจในความเอื้ออาทร และรู้จักมีความอลุ่มอล่วยต่อกัน อยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั่วไป จึงทรงรับสั่งมีการสร้างหลักจารึกคำว่า “เอื้ออาทร” ไปประดิษฐานอยู่ที่บริเวณปากตรอก จนกลายเป็นที่มาของ “ตรอกหกฟุต” อันโด่งดัง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่จนทุกวันนี้

(หลักจารึกดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1999 ตัวอักษรสองตัว 禮譲 [เอื้ออาทร] ยังคงถูกจารึกอยู่เหนือซุ้มประตู)

ตรอกหกฟุต ตั้งอยู่ที่ เมืองถงเฉิง (桐城)  มณฑลอานฮุย  ประเทศจีน

ขอบคุณที่มา และให้เครดิต ผู้เล่าเรื่องราว มา ณ ที่นี้