ต้าถัง เมืองที่ไม่เคยหลับ ซีอาน

ต้าถัง เมืองที่ไม่เคยหลับ คือ ชื่อโครงการถนนคนเดิน กลางเมืองซีอาน

โครงการต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับมีความยาว 1,500 เมตรจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และ 550 เมตรจากตะวันออกสู่ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 650,000 ตารางเมตร

โครงการต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับ เริ่มต้นจากจตุรัสเสวียนจั้ง 玄奘广场 หรือจตุรัสพระถังซำจั๋ง ทางเหนือ สู่ สวนสาธารณะกำแพงเมืองซีอาน 唐城墙遗址公园 ทางทิศใต้ และจากถนนฉือเอินตะวันออก 慈恩东路 สู่ถนนฉือเอินตะวันตก 慈恩西路 ผ่านจตุรัสสำคัญ 3 แห่งคือ จตุรัสเสวียนจั้ง 玄奘广场 จตุรัสวัฒนธรรมเจิ้นกวน 贞观文化广场 และจตุรัสไคหยวนชิ่งเตี่ยน 开元庆典广场

โครงการต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับนี้ใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมัยราชวงศ์ถังมาเป็นเบื้องหลัง ในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว โดยเป็นถนนคนเดิน แหล่งรวมการช้อปปิ้ง สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว สถานที่รับประทานอาหาร ฯลฯ

ในบริเวณถนนคนเดินนี้ประกอบไปด้วยถนนที่เลียนแบบบรรยากาศต้าถัง และสถานที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น
โรงภาพยนตร์ซีอาน 西安大剧院 สถานที่จัดคอนเสิร์ตซีอาน 西安音乐厅 เมืองภาพยนตร์ชวีเจียง 曲江电影城 ศูนย์นิทรรศการและศิลปะซานซี 陕西艺术家展 และอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมอีก 4 อาคาร

ต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับ ตอนกลางวัน

การแสดง

ปลายปี 2019 การแสดงที่ทำให้ต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับ ได้รับความสนใจในสื่อออนไลน์จีนคือการแสดงตุ๊กตาล้มลุก ซึ่งใช้คนจริงในการแสดง จนมีคำกล่าวว่า หญิงสาวคนเดียว สร้างความสนใจเมืองทั้งเมือง

การเดินทางไป ถนนคนเดินต้าถัง เมืองที่ไม่เคยหลับ ใช้วิธีการเดียวกับการเดินทางไปยังวัดต้าฉือเอิน 大慈恩寺 โดยนั่งรถไฟใต้ดิน สาย 3 หรือ 4 ไปลงที่สถานีต้าเอี้ยนถ่า 大雁塔 Dayanta (Giant Wild Goose Pagoda) Station. จากนั้นให้เดินต่อประมาณ 1 กิโลเมตร

Source : 百度/大唐不夜城