ซาเสียวเอี้ย กระบี่อยู่ที่ใจ

ซาเสียวเอี้ย (三少爷的剑) เป็นวรรณกรรมจีนผลงานของโกวเล้ง เรื่องราวกล่าวถึงยอดกระบี่อันดับหนึ่งแห่งแผ่นดิน ที่สละทิ้งชีวิต และเกียรติยศชื่อเสียง เร้นกายอยู่ท่ามกลางผู้คน กลายเป็นอากิกบุรุษหนุ่มซึ่งยอมทำงานทุกอย่างเพียงเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป ในยุคสมัยที่ชาวยุทธจักรกล้ารักกล้าแค้น กล้าร่ำไห้ กล้าหัวร่อ ทั้งนี้เพราะพวกเขาถือคุณธรรม ยึดมั่นหลักการ มีคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระ

ฟังกระบี่อยู่ที่ใจ ฉบับเต็ม 

Link