การเขียนพู่กันจีน 书法

การเขียนพู่กันจีน ถือเป็นหนึ่งใน 4 ศิลปะจีน โดยการเขียนพู่กันจีนนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน

การเขียนพู่กันจีน 书法 Read More

10 อันดับภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน

10 อันดับภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน 《中国十大传世名画》ถือเป็นผลงานทางศิลปะที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจีน ประกอบด้วย 洛神赋图 千里江山图 清明上河图 富春山居图 汉宫春晓图 百骏图 步辇图 唐宫仕女图 五牛图 韩熙载夜宴图

10 อันดับภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน Read More

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 中国古典十大名曲 ซึ่งชาวจีนมักใช้นำมาบรรเลงดนตรีกับเครื่องดนตรีจีนโบราณ ประกอบไปด้วย 《高山流水》 《梅花三弄》 《夕阳箫鼓》 《汉宫秋月》 《阳春白雪》 《渔樵问答》 《胡笳十八拍》 《广陵散》 《平沙落雁》 《十面埋伏》

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Read More

ตำราจีนโบราณทำไมต้องเขียนจากบนลงล่าง

ในยุคจีนโบราณ มักนิยมบันทึกตัวอักษรไว้ที่กระดองเต่า หรือกระดูกสัตว์ ต่อมา เมื่อการบันทึกอักษรจีนมีการพัฒนาขึ้น ก็ได้มีการบันทึกตัวอักษรจีนไว้ในบันทึกแผ่นไม้ไผ่ ซึ่งเรียกว่า เจี่ยนตู๋ 简牍 หรือ จู๋เจี่ยน 竹简 ในสมัยราชวงศ์โจว (1066 – 256 ปีก่อนค.ศ.) ราชวงศ์ฉิน (221-206ปีก่อนค.ศ.) ถึงราชวงศ์ฮั่น(206ปีก่อนค.ศ. – ค.ศ.220) นั้น เป็นยุคสมัยที่ยังไม่มีการใช้กระดาษบันทึกตัวอักษร ดังนั้นบันทึกของจีนโบราณส่วนมากจะถูกเขียนบันทึกลงบนแผ่นไม้ไผ่หรือแผ่นไม้จากบนลงล่าง และเปิดอ่านจากขวาไปซ้าย เนื่องมาจากวัสดุที่ใช้ที่เป็นแผ่นไม้ไผ่ที่มีความแคบและยาว และคนจีนสมัยก่อนยึดมือขวาเป็นหลัก ขยับมือซ้ายลากเปิดออก โดยขั้นตอนการเขียนบันทึกนั้นจะเริ่มจากการใช้มือซ้ายหยิบแผ่นไม้ขึ้นมา …

ตำราจีนโบราณทำไมต้องเขียนจากบนลงล่าง Read More