สามเหลี่ยมฤดูร้อน 夏季大三角

ในทางดาราศาสตร์ กล่าวถึงปรากฎการณ์ของดวงดาว บนท้องฟ้าซีกโลกเหนือที่ดูคล้ายรูปสามเหลี่ยม เชื่อมต่อระหว่างดาวสามดวงคือ ดาวดวงตานกอินทรี ดาวเดเน็บ และดาวเวกา ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวหงส์ และกลุ่มดาวพิณ ซึ่งตลอดช่วงเดือนในฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ ดาวสามดวงนี้จะอยู่บริเวณเหนือศีรษะพอดีในเวลาใกล้เที่ยงคืน

โดยดาวทั้ง 3 ดวงนี้ สำหรับคนจีนแล้ว มีตำนานเกี่ยวข้องในเรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้า โดย

ดาวอัลแทร์ หรือดาวดวงตานกอินทรี ก็คือ หนิวหลาง

ดาวเวกา คือ จือหนี่

ส่วนดาวเดเน็บ ในกลุ่มดาวหงส์ คือคือสะพานที่ทำให้ หนิวหลาง และจื่อหนี่มาพบกัน