ศิลปะ 4 ที่บัณฑิตควรเรียนรู้และชำนาญ

文人四艺 หรือ 四艺 คือศิลปะ 4 แขนงที่เหล่าปัญญาชนต้องเรียนรู้และชำนาญ อันประกอบด้วย

  1. ฉิน 琴 หมายถึง การเล่นดนตรี
  2. ฉี 棋 หมายถึงการเล่นหมากรุกจีน 象棋 หรือหมากล้อม 围棋
  3. ซู 书 หมายถึง การเขียนพู่กันจีน 书法
  4. ฮั่ว 画 หมายถึง การวาดภาพแบบจีน 绘