สักการะไต้ฮงกง ทำบุญพะเก่ง ประทับฮู้ ทานสาคูสิริมงคล มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ถือเป็นมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย ที่มีความเป็ฯมายาวนานเป็นร้อยปี เทพเจ้าประจำปอเต็กตึ้ง คือไต้ฮงกง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์

ไต้ฮงกง

มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ท่านเกิดขึ้นในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ช่วงปี พ.ศ.1582 ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ท่านแซ่ลิ้มชื่อ หลิงเอ้อ เติบโตมาในครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์

ต่อมาท่านได้สอบเป็นบัณฑิตระดับจิ้นซือ (บัณฑิต ชั้นเอก) และเข้ารับราชการเป็นนายอำเภอ เมื่ออายุ 54 ปี ไม่นานนับจากนั้น ท่านก็ตัดสินใจลาออกจากราชการ มาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเผย แพร่ธรรมะเป็นเวลายาวนานในมณฑลฮกเกี้ยน

ต่อมาเมื่อท่านเจริญอายุ ได้ 81 ปี ได้ธุดงค์มาถึงอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง  เข้าจำพรรษาที่อาราม เล่งจั๊วโก๋วยี่ ในปักซัว และต่อมาจึงย้ายไปที่วัดเมี่ยนอันกวน   ในตำบลฮั่วเพ้ง ซึ่งมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นเนืองนิจ ทั้งเวลามีพายุ  น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด ภัยแล้ง ซึ่งจะมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ท่านก็เก็บศพ  ไป ฝังให้โดยไม่รังเกียจ ตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ จัดหาอาหารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ให้ประกอบกิจกรรมการกุศล  กัน อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ จริยวัตร แห่งเมตตาธรรมของท่านนั้น ช่วยเหลือ  ทั้งผู้มีชีวิตที่ยาก ไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ

เมือท่านเห็นผู้คนข้ามแม่น้ำเหลียงเจียงที่กว้างใหญ่  ถึง 300 วา สายน้ำเชี่ยวตลอดปี เกิดเรือล่มคนจมน้ำ ตายเสมอก็ชักชวนชาวบ้านบริจาคกำลังกาย  กำลัง ทรัพย์ลงมือสร้างสะพานฮั่วเพ้งให้จนท่านมรณภาพลงในปี 1670 สิริ รวมอายุได้  88 ปี ชาวจีนทางตอนใต้แถบแต้จิ๋วซัวเถาศรัทธา เลื่อมใสท่านต่อเนื่องกันมา

ดังนั้น เมื่อหลวงปู่ไต้ฮงมรณภาพ ชาวบ้านชาวเมืองผู้มีความเคารพเลื่อมใส จึงได้พร้อมใจกันสร้างกุศลศาลาเป็นอนุสรณ์ประดิษฐาน พระรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮงไว้เพื่อกราบไหว้ ระลึกถึงเมตตาธรรมคุณงามความดีของท่าน และให้ชื่อกุศลศาลาอนุสรณ์นี้ว่า ป่อเต็กตึ้ง มีความหมายในภาษาไทยว่า “คุณานุสรณ์” นอก จากนี้ยังมีผู้ที่เคารพเลื่อมใสได้พากันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแก่หลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งการกระทำดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดความเจริญสันติสุขสิริมงคลนานาประการ แก่ผู้เจริญรอยตาม จึงทำให้มีการสร้างกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ขึ้นอย่างแพร่หลายในทั่วทุกพื้นที่และมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งขณะนี้ในแผ่นดินจีนมีไม่น้อยกว่า 100 แห่ง

กำเนิดปอเต็กตึ้งเมืองไทย

เมื่อปี พ. ศ. 2439  ชาวจีนเตี้ยเอี้ยชื่อ เบ๊จุ่นเซียง หรือ เบ๊ยุ่น ได้อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงมาจากตำบลฮั่วเพ้งอำเภอเตี้ยเอี้ย จังหวัดแต้จิ๋ว มลฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อสักการะบูชาและประดิษฐานไว้ที่บ้านย่านวัดเลียบ ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาทราบข่าวก็พากันหลั่งไหลไปสักการะบูชามากขึ้นทุกวัน จนต้องย้ายไปประดิษฐานไว้ข้างสมาคมกว๋องสิว ถนนเจริญกรุง

ต่อมาพ่อค้าคหบดีผู้มีกุศลจิต 12 ท่าน โดยมีพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวาณิช) เป็นหัวหน้าได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์แห่งกุศลเจตนาของผู้เลื่อมใส ศรัทธาหลวงปู่ไต้ฮงจึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินสร้างศาลาประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไว้ให้เป็นกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งถาวร ณ ถนนพลับพลาไชย ข้างวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2453 การสร้างอาคารป่อเต็กตึ๊งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหนือทางเข้าตัวตึกด้านหน้าได้สลักภาษาจีนว่า ป่อเต็กตึ๊ง บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่ ส่วนคูหาด้านหลังมีอักษรจีนว่า “ฮุกกวงโพ่วเจี่ย” มีความหมายว่า “แสงธรรมส่องทั่วหล้า”ภาย ในตัวตึกได้ประดิษฐานรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงไว้สักการะบูชา และใช้สถานที่นี้เป็นสำนักงานดำเนินงานสาธารณกุศล เช่น เก็บศพไม่มีญาติ แจกยารักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นต้น

พะเก่ง ฝากดวงชะตาทำบุญช่วงเทศกาลตรุษจีน

พะเก่ง 拍敬 เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง พิธีสวดชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีพระสงฆ์นิกายมหายายเป็นผู้นำพิธีสวด

การทำบุญพะเก่งกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะทำกันในทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน การทำบุญพะเก่ง สามารถทำได้โดยการจดชื่อผู้ทำบุญและครอบครัว เพื่อนำรายชื่อไปสวดชัยมงคลคาถา ขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้พระคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข

การทำบุญพะเก่ง (บทสวด/คาถา) ละ 20 บาท แบ่งเป็น

1) ครอบครัวเป็นสุข (แกหมึ่งเก่ง) ให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว
2) สะเดาะเคราะห์ (ปออุ่งเก่ง) ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
3) เสริมโชคลาภ (คิ่วไฉ่เก่ง) ให้การงานเจริญก้าวหน้า
4) เสริมดวงชะตา (ส่วยกุงเก่ง) ให้สิ่งชั่วร้ายหมดสิ้นไป
5) มั่นคงสถาพร (กึงกีเก่ง) ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

การทำบุญพะเก่ง สามารถทำได้โดยเดินทางไปที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับศาลเจ้าไต้ฮงกง

เมื่อเข้าไปในมูลนิธีป่อเต็กตึ้งแล้ว ให้เดินทางไปที่อาคาร 1 ชั้น 2

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สามารถทำบุญทางออนไลน์ได้ พะเก่งออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ได้ที่

https://pttfny.net/cnny/index.php

เมื่อทำบุญพะเก่ง แล้ว สามารถนำตั๋วที่ได้หลังจากการทำบุญพะเก่ง ไปแลกขนมเปี๊ยะ (1 พะเก่ง = 1 ชิ้น) กลับบ้านได้ หรือท่านที่ไม่สะดวกมารับขนมก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้มูลนิธิฯ นำขนมไปบริจาคให้เก็บเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การประทับฮู้ ยันต์หลวงปู่ไต้ฮง

ฮู้ หรือ ยันต์หลวงปู่ไต้ฮง ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ช่วยปกปักษ์รักษาเคหสถาน และสามารถป้องกันคุ้มครองผู้ที่กราบไหว้ให้แคล้วคลาดภยันตราย อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคลาภ และเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเชิญ ฮู้ ขององค์หลวงปู่ไปแล้วก็จะนำไปติดอยู่ที่หน้าประตูบ้าน ประตูห้องพัก ร้านค้าเพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อกันสิ่งไม่ดี บ้างก็นำติดตัวหรือไว้ในรถยนต์ เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน (วันปีใหม่จีน) แต่ละปี ชาวไทยเชื้อสายจีน หรือผู้มีจิตศรัทธาที่เลื่อมใสหลวงปู่ จะอัญเชิญฮู้ติดหน้าบ้าน หรือพกติดตัว จะนำฮู้เดิมมาเผา (เหี่ยง) และอัญเชิญฮู้จากศาลเจ้าไต้องกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ใหม่กลับบ้าน

รับประทานสาคูสิริมงคล

สาคูภาษาจีนจะเรียกว่า อี๊ ความหมายหนึ่งว่า กลม จึงทำให้มีความเชื่อว่า การกินสาคูจะทำให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันอยู่ด้วยกันนาน ๆ (เหมือนเม็ดสาคู) การงานราบรื่นไม่ติดขัด ทำให้ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา (เหมือนความลื่นของสาคู) อีกทั้งลูกหลานและคนในครอบครัวแข็งแรงไม่เจ็บป่วย

สาคูสิริมงคลมีส่วนประกอบ คือ สาคูเม็ดเล็ก น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง และสูตรพิเศษของสาคูมูลนิธิป่อเต็กตึ้งคือการใส่ผิวส้มลงไปด้วย

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จะมีการให้แจก สาคูสิริมงคล ฟรี ทุกปี

ขอบคุณข้อมูล/รูปภาพ จาก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง