สารบัญ ท่องเที่ยวจีน

Hengdian World Studios โรงถ่ายเหิงเตี้ยน สถานที่เที่ยวระดับ 5A ฮอลิวู้ดจีน

ผู่เจ่อเฮย ความงดงามฉบับสามชาติสามภพ

บนความเอี้ออาทร ที่ตรอกหกฟุต 六尺巷

ซานไห่ก่วน ด่านที่หนึ่งในใต้หล้า

ชวนชิมติ่มซำร้านจินติ่งชวน ณ กรุงปักกิ่ง เรียนรู้ที่มาของติ่มซำ

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ เซียงซาน สถานที่ชมฤดูใบไม้ร่วงสวยที่สุดในปักกิ่ง

เจิ้งต้ากวงหมิง (正大光明) เที่ยงตรงเจิดจรัส ณ พระราชวังต้องห้าม

หวังฝูจิ่ง (王府井) ถนนอาหารแปลก ณ กรุงปักกิ่ง

สนามกีฬารังนก ณ กรุงปักกิ่ง ชมความยิ่งใหญ่ของสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค

จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เดินบนสะพานกระจก ขึ้นสู่ประตูสวรรค์

เทศกาลหิมะและน้ำแข็งแห่งเมืองฮาร์บิน

บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซูหัง 上有天堂,下有苏杭

พัวสุ่ยเจี๋ย 泼水节 เทศกาลสงกรานต์ในประเทศจีน

มณฑลไห่หนาน 海南省 ฮาวายแห่งเอเชียตะวันออก (Click)