ชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ วันพิพิธภัณฑ์สากล

วันพิพิธภัณฑ์สากล จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี กำหนดโดย สภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 1977 เพื่อให้ประชาคมตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นช่องทางสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาความร่วมมือและสันติภาพในหมู่ประชาคมโลก

ในแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อของกิจกรรมประจำปี โดยในปี 2022 มีการกำหนดหัวข้อไว้ว่า The Power of Museum

ในแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อของกิจกรรมประจำปี โดยในปี 2021 มีการกำหนดหัวข้อไว้ว่า “The Future of Museums: Recover and Reimagine” อนาคตของพิพิธภัณฑ์ : การฟื้นคืนและการจินตการใหม่

วีดีโอประชาสัมพันธ์วันพิพิธภัณฑ์สากล ปี 2021

ชมพิพิธภัณฑ์จีน online

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน : website | ชมพิพิธภัณฑ์หมุนเวียน

พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม กู้กง : website | เดินชมออนไลน์

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา ; website | English website | เดินชมออนไลน์ 1 | เดินชมออนไลน์ 2

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ : website

พิพิธภัณฑ์ซูโจว : website

พิพิธภัณฑ์เจ้อเจียง : website

พิพิธภัณฑ์กวางตง : website

พิพิธภัณฑ์เสิ่นเจิ้น : website | เดินชมออนไลน์

พิพิธภัณฑ์ส่านซี : website

พิพิธภัณฑ์หูหนาน : website

ถ้ำโม่เกา ตุนหวง : website

ติดตามเราได้ที่
YouTube : Chinatalks
Fanpage : Chinatalks
Instagram : china_talks
TikTok : Chinatalks