เจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母)

เจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母) เป็นราชินีสวรรค์ซึ่งอยู่ที่เทือกเขาคุนหลุนทางตะวันตกของจีน ทำหน้าที่ปกครองเทพฝ่ายหญิงทั้งหมดและยังมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเซียนองค์ใดองค์หนึ่งลงไปยังโลกมนุษย์

นอกจากนี้ เจ้าแม่ซีหวังหมู่ ยังเป็นเจ้าของสวนท้อสวรรค์ ในงานเลี้ยงลูกท้อสวรรค์ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของเหล่าทวยเทพ จะมีนางฟ้าทั้งเจ็ดนำลูกท้อสวรรค์มาถวาย โดยลูกท้อทั้งหมดนั้น นำมาจากสวนท้อที่เขากั่วซานแห่งเทือกเขาคุนหลุน

โดยสวนท้อแบ่งออกเป็นสามส่วน สวนที่หนึ่ง ดอกผลเล็ก สามพันปีจึงจะสุกครั้งหนึ่ง กินแล้วจะได้เป็นเซียน สวนที่สองดอกผลหวาน หกพันปีจึงจะสุกครั้งหนึ่ง กินแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้ สวนที่สาม ผลเป็นสีเขียวมรกต เก้าพันปีจึงจะสุกครั้งหนึ่ ใครได้กินจะอายุยืนเท่าผืนฟ้า

นอกจากนี้ เจ้าแม่ซีหวังหมู่ ยังมีบริวารเป็นนกกระเรียนพันปีสีน้ำเงิน เสือขาว กวาง และเต่าพันปี ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมบูชาเพราะเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความเจริญอันยืนยาวและความสุขนิรันดร์