สุริยเทพ จันทรเทพ ตามความเชื่อของเต๋า

ไทหยางซิงจวิน หรือ ไท้เอี๊ยงแชกุง 太阳星君 คือ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ตามความเชื่อของเต๋า เป็นเจ้าแห่งพลังหยาง เป็นตัวแทนของความเข้มแข็ง ความสว่างและเพศชาย รูปลักษณ์ของ ไทหยางซิงจวิน มีร่างกายสีแดงเข้ม หนวดเคราก็แดง มีดวงตาที่สามบนหน้าผาก มือนึงถือแส้ อีกมือนึงถือ ดวงอาทิตย์

ไท่หยินซิงจวิน หรือ ไท้อิมแชกุง 太阴星君 คือ เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ตามความเชื่อของเต๋า เป็นเจ้าแห่งพลังหยิน ในเรื่องห้องสิน เจียงฮองเฮา 姜皇后 มเหสีของโจ้อ๋อง แห่งราชวงศ์ซาง ได้ถูกสถาปนาจากเจียงไท่กง ให้เป็น ไท่หยินซิงจวิน