สวนดอกอิงฮัว ที่ทะเลสาบตงหู อู่ฮั่น

สวนดอกอิงฮัว ที่ทะเลสาบตงหู East Lake Cherry Blossom Garden ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน