36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล 瞒天过海 Deceive the heavens to cross the ocean

ปิดฟ้าข้ามทะเลหมายถึง การสร้างภาพลวงฝ่าข้ามทะเลไปโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เนื้อรู้ตัว

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล 瞒天过海 Deceive the heavens to cross the ocean Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 ตีชิงตามไฟ 趁火打劫 Loot a burning house

ตีชิงตามไฟ เมื่อข้าศึกอยู่ในภาวะวิกฤติ ควรฉวยโอกาสรุกรบโจมตี เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 ตีชิงตามไฟ 趁火打劫 Loot a burning house Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 8 ลอบตีเฉินชาง 暗度陈仓

กลยุทธ์ ลอบตีเฉินชาง หรือ อั้นตู้เฉินชาง 暗度陈仓 คือ  การกระทำที่ทำให้เห็นว่าจะโจมตีอย่างเปิดเผย ทางด้านหนึ่ง แต่แท้ที่จริงแล้วมี
การเตรียมการอย่างลับ ๆ เพื่อลอบโจมตีฝ่ายศัตรูจากอีกด้านหนึ่ง อย่างกะทันหัน ไม่ให้ศัตรูมีเวลาตั้งตัว

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 8 ลอบตีเฉินชาง 暗度陈仓 Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 ซ่อนดาบในรอยยิ้ม

กลยุทธ์ ซ่อนดาบในรอยยิ้ม ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การแสร้งทำเป็นมิตรแต่แท้จริงจ้องหาโอกาสจะกำจัดศัตรูอยู่ตลอดเวลา

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 ซ่อนดาบในรอยยิ้ม Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ยามพ่าย

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ยามพ่าย Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ร่วมรบ

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ร่วมรบ Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ติดพัน

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง  กลยุทธ์ติดพัน Melee Stratagems 混战计 1. กลยุทธ์ที่ 19 ถอนฟืนใต้กระทะ Remove the firewood from under the pot 釜底抽薪 2. กลยุทธ์ที่ 20 กวนน้ำจับปลา Disturb the …

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ติดพัน Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เข้าตี

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เข้าตี Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เผชิญศึก

กลยุทธ์เผชิญศึก 36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เผชิญศึก Read More