วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

การไหว้ส่งเทพเจ้าเตาไฟ ขึ้นสู่สวรรค์ ถือเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของเทศกาลตรุษจีน ชาวจีนมีความเชื่อที่ว่า เทพเจ้าเตาไฟ นั้น สถิตอยู่ในห้องครัวของบ้าน เนื่องจากทุกบ้านมีเตาไฟไว้หุงหาประกอบอาหาร เทพเจ้าเตาไฟจะของปกปักรักษาดูแลบ้านเรือนและสุขภาพทุกคนในบ้าน

วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ Read More

เทศกาลล่าปา ล่าปาเจี๋ย 腊八节

เทศกาลล่าปา หรือล่าปาเจี๋ย 腊八节 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน แต่เดิมในสมัยโบราณจะเรียกวันนี้ว่าเรียกว่า ล่า ยื่อ 腊日 ในสมัยดึกดำบรรพ์ คำว่า ล่า 腊 เป็นชื่อของพิธีกรรมเซ่นไหว้ ซึ่งพัฒนามาจากคำว่า เลี่ย 猎 หมายถึงการล่าสัตว์ เพราะช่วงท้ายปีพืชผลถูกเก็บเกี่ยวตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้คนจึงเข้าป่าล่าสัตว์สำหรับบูชาบรรพบุรุษและเทพเจ้า เพื่อขอให้มีโชคมีลาภ ชีวิตยืนยาว หลีกเลี่ยงภัยพิบัติและได้รับเป็นสิริมงคล จึงเรียกว่า ล่า จี้ 腊祭 …

เทศกาลล่าปา ล่าปาเจี๋ย 腊八节 Read More

เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย เทศกาลฤดูหนาวจีน

เทศกาลตังโจ่ย หรือ ตงจื้อ คือ เทศกาลฤดูหนาวของจีน ในยุคโบราณ ชาวจีนให้ความสำคัญกับเทศกาลตังโจ่ยไม่แพ้วันตรุษจีน เพราะถือเสมือนเทศกาลสิ้นปี ในวันนี้จะนิยมกินขนมคล้าย ๆ ขนมบัวลอยของไทย ดังนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย

เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย เทศกาลฤดูหนาวจีน Read More

การเขียนพู่กันจีน 书法

การเขียนพู่กันจีน ถือเป็นหนึ่งใน 4 ศิลปะจีน โดยการเขียนพู่กันจีนนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน

การเขียนพู่กันจีน 书法 Read More

10 อันดับภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน

10 อันดับภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน 《中国十大传世名画》ถือเป็นผลงานทางศิลปะที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจีน ประกอบด้วย 洛神赋图 千里江山图 清明上河图 富春山居图 汉宫春晓图 百骏图 步辇图 唐宫仕女图 五牛图 韩熙载夜宴图

10 อันดับภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน Read More

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 中国古典十大名曲 ซึ่งชาวจีนมักใช้นำมาบรรเลงดนตรีกับเครื่องดนตรีจีนโบราณ ประกอบไปด้วย 《高山流水》 《梅花三弄》 《夕阳箫鼓》 《汉宫秋月》 《阳春白雪》 《渔樵问答》 《胡笳十八拍》 《广陵散》 《平沙落雁》 《十面埋伏》

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Read More