หมิงอิงจง ฮ่องเต้ 2 สมัย และยุทธการป้อมถู่มู่ ศึกอัปยศแห่งต้าหมิง

ฮ่องเต้หมิงอิงจง เป็นฮ่องเต้ที่ในประวัติศาสตร์ระบุว่า ทรงขึ้นครองราชย์ เป็นฮ่องเต้ถึง 2 สมัย โดยทรงเป็นฮ่องเต้ องค์ที่ 6 และ 8 ของราชวงศ์หมิง

หมิงอิงจง ฮ่องเต้ 2 สมัย และยุทธการป้อมถู่มู่ ศึกอัปยศแห่งต้าหมิง Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ยามพ่าย

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ยามพ่าย Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ร่วมรบ

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ร่วมรบ Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ติดพัน

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง  กลยุทธ์ติดพัน Melee Stratagems 混战计 1. กลยุทธ์ที่ 19 ถอนฟืนใต้กระทะ Remove the firewood from under the pot 釜底抽薪 2. กลยุทธ์ที่ 20 กวนน้ำจับปลา Disturb the …

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ติดพัน Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เข้าตี

36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เข้าตี Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เผชิญศึก

กลยุทธ์เผชิญศึก 36 กลยุทธ์ 三十六计 Thirty-Six Stratagems ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์เผชิญศึก Read More

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ชนะศึก

กลยุทธ์ชนะศึก 36 กลยุทธ์ 三十六计 ตำรารวบรวมกลยุทธ์ของจีนที่ใช้ในการเมือง การสงคราม และการปกครอง 

36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ชนะศึก Read More

ราชวงศ์ซ่ง

ราชวงศ์ซ่ง เป็นราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน เกิดขึ้นหลังจากยุค 5 ราชวงศ์ 10 อาณาจักร นักประวัติศาสตร์จีนได้แบ่งราชวงศ์ซ่ง ออกเป็นสองยุคสมัย คือราชวงศ์ซ่งเหนือ และราชวงศ์ซ่งใต้

ราชวงศ์ซ่ง Read More

ราชวงศ์ถัง

ราชวงศ์ถังปกครองประเทศนานถึง 289 ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 618 ปีที่ราชวงศ์ถังสถาปนาขึ้น ถึง ปีค.ศ. 907 ราชวงศ์ถังถูกจูเวิน โค่นลง

ราชวงศ์ถัง Read More