วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน

วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ที่สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมจีน

วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน Read More

เตี๊ยบ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ วิหารคลังล่าง วัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรี

ในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี พุทธศาสนิกชนจีน-ไทย จะนิยมไปนมัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมรับ ‘เตี๊ยบ’ พาสปอร์ตสู่สวรรค์

เตี๊ยบ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ วิหารคลังล่าง วัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรี Read More

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เจ้าแม่จากเมืองจีน

พระนางสร้อยดอกหมาก พระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีน ที่มาของวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดอยุธยา

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เจ้าแม่จากเมืองจีน Read More

ตำนาน เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว เจ้าแม่จากเมืองจีน

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ตำนาน เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว เจ้าแม่จากเมืองจีน Read More