วันชุนเฟิน วสันตวิษุวัต Vernal Equinox

วันวสันตวิษุวัต หรือชุนเฟิน 春分 เป็นฤดูกาลที่ 4 ใน 24 ฤดูกาลจีน เกิดขึ้นประมาณวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี

ความหมาย

วันชุนเฟิน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร หรือ ดวงอาทิตย์ทำมุม 0° ดังนั้น จึงเป็นวันราตรีเสมอภาค คือ วันที่ช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากัน ในฤดูใบไม้ผลิ

ทั้งนี้ ยังมีวันที่ช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะเรียกว่าวันศารทวิษุวัต หรือชิวเฟิน 秋分 เมื่อผ่านวันชุนเฟินไป อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไป

วันกลางฤดูใบไม้ผลิ

นอกจากจะเป็นวันที่แบ่งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนให้ยาวเท่ากันแล้ว วันชุนเฟินยังเป็นวันกึ่งกลางของฤดูใบไม้ผลิซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

สัญญาณวันชุนเฟิน ชุนเฟินแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ

一候玄鸟至;二候雷乃发声,三候始电
ช่วงที่นกจากทางใต้เริ่มบินกลับทิศเหนือ ช่วงที่เริ่มมีเสียงฟ้าร้อง และช่วงที่มีเสียงฟ้าผ่า

เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว นกมักจะอพยพลงสู่ทางใต้เพื่อหนีหนาว เมื่อถึงช่วงวันชุนเฟิน อากาศอบอุ่น นกทั้งหลายจึงบินกลับถิ่น ในขณะเดียวกันอากาศที่ร้อนขึ้นจึงเกิดความแปรปรวน มีฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และฝนตกเกิดขึ้นได้

ดอกไม้ประจำวันชุนเฟิน

ดอกไห่ถัง
ดอกหลี (หลีฮัว)
ดอกมู่หลาน

วันชุนเฟินนั้นอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ดอกไม้ออกดอกผลิใบ ดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันชุนเฟินประกอบด้วย ดอกไห่ถัง ดอกหลี (หลีฮัว) และดอกมู่หลาน

กิจกรรมตั้งไข่

เกมตั้งไข่ในวันชุนเฟิน หรือชิวเฟิน ถือเป็นประเพณีของชาวจีน โดยเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถตั้งไข่ให้ตรงได้จะเป็นผู้ที่มีโชคดี

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ช่อง chinatalks และ fanpage Chinatalks