ราชวงศ์ถัง

ราชวงศ์ถังปกครองประเทศนานถึง 289 ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 618 ปีที่ราชวงศ์ถังสถาปนาขึ้น ถึง ปีค.ศ. 907 ราชวงศ์ถังถูกจูเวิน โค่นลง

ราชวงศ์ถัง ตั้งโดยจักรพรรดิถังเกาจู่ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ถัง ต่อมา หลี่ซื่อหมิน พระโอรสของจักรพรรดิถังเกาจู่ได้นำกองทัพรวบรวมจีนเป็นเอกภาพใช้เวลานานถึง 10 ปี เมื่อเกิดเหตการณ์ประตูเสียนอู่เหมิน หลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์ เป็นจักรพรรดิถังไท่จง ทรงบริหารประเทศ จนทำให้ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า ”ช่วงเจริญรุ่งเรืองรัชสมัยเจินกวน”

หลังจากนั้น ในสมัยจักรพรรดิ์ถังเสวียนจงก็เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง เรียกว่า ”ช่วงเจริญรุ่งเรืองรัชสมัยไคหยวน” ประเทศเข้มแข็งเกรียงไกร ประชาชนมีความมั่งคั่ง แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในช่วงปลายรัชกาลถังเสวียนจงได้เกิด กบฏอันลู่ซันและสื่อซือหมิง จากนี้เป็นต้นมา ราชวงศ์ถังก็เริ่มเสื่อมโทรมลง

ราชวงศ์ถังช่วงหลังมีความวุ่นวายในด้านการเมือง เกิดการปะทะกันระหว่างพรรคหนิวและพรรคหลี่กับการกุมอำนาจของขุนนางขันที การลุกขึ้นต่อสู้ของชาวนาเกิดขึ้นไม่ขาดสาย ในที่สุด การลุกขึ้นสู้ที่มีผู้นำได้แก่หวงเฉา จูเวินที่เคยเป็นบริวารของหวงเฉาแต่กลับไปยอมจำนนต่อรัฐบาลราชวงศ์ถัง

หลังจากนั้น จูเวินก็ฉวยโอกาสโค่นราชวงศ์ถังลง ประกาศตนเป็นจักรพรรดิ โดยสถาปนาราชวงศ์โฮ่วเหลียง ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของสมัยอู่ไต้หรือสมัยห้าราชวงศ์