สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖ 玉兔呈祥 กระต่ายหยกนำโชคลาภ

ภาพฝีพระหัตถ์ภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์ และพรพระราชทานที่อัญเชิญมา คือ พรพระราชทาน ซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านในวันตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นี้

พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 玉兔呈祥 อ่านว่า ยู่ทู่เฉิงเสียง ความหมายพรพระราชทาน คือ กระต่ายหยกนำโชคลาภ

ทั้งนี้ ทั้งคนจีน คนไทย ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “หยก” เป็น อัญญมณี ที่คนจีนถือว่า เป็นอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดได้ครอบครองเครื่องประดับที่ทำด้วยหยก ท่านผู้นั้นก็จะโชคดี มีอายุยืน

Credit : ร้านภูฟ้า