เรือบรรทุกอากาศยาน จีน

เรือบรรทุกเครื่องบินนั้นทำให้กองทัพเรือสามารถส่งกำลังทางอากาศออกไปได้ไกลยิ่งขึ้น

โดยปกติเรือบรรทุกอากาศยานจะเป็นเรือหลักกองเรือและเป็นเรือที่มีราคาแพงมาก

ปัจจุบันประเทศจีน มีเรือบรรบุกเครื่องบิน 3 ลำ ถือเป็นอับดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมี 11 ลำ ในขณะที่ประเทศไทยมี 1 ลำ คือเรือหลวงจักรีนฤเบศร

สำหรับเรือบรรทุกอากาศยานของจีนประกอบด้วย

เรือเหลียวหนิง ซึ่งซื้อมาจากสหภาพโซเวียด ในปี 1998 ก่อนที่จะเริ่มประจำการใน วันที่ 25 กันยายน 2012 และเริ่มให้บริการสำหรับการทดสอบและการฝึกอบรม ในเดือนพฤศจิกายน 2012

เรือซานตง เป็นเรือที่ประเทศจีนสร้างเอง โดยประยุกต์จากเรือบรรทุกอากาศยานของโซเวียต เรือซานตงเริ่มทดลองใช้เมื่อ 23 เมษายน 2018 และเริ่มใช้จริงเมื่อเดือนธันวาคม 2019

เรือฝูเจี้ยน เป็นเรือที่ประเทศจีนสร้างเอง เปิดใช้จริง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565