ทางรถไฟสายจีน-ลาว

รถไฟจีน-ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายคุน หมิง-สิงคโปร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road มีความยาว 414 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ประเทศจีน กับ ประเทศลาวที่บ่อเต็น ผ่านเมืองหลวงพระบางและสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยปลายทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายอฺวี้ซี-บ่อหาน ส่วนปลายทางทิศใต้เชื่อมกับทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง

ทางรถไฟสายนี้ถูกก่อสร้างและบริหารงานโดยโดยบริษัท รถไฟลาว-จีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลของลาว-จีนในสัดส่วน 30:70 ตามลำดับ บริษัทฯใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการนี้ทั้งสิ้น 37,425 ล้านหยวน

รถไฟสายเวียงจันทน์−บ่อเต็น ใช้ขบวนรถไฟรุ่นฟู่ซิง CR200J ผลิตจากประเทศจีน มีทั้งหมด 2 ขบวน ความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนความเร็วสูงสุดที่ให้บริการ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขบวนรถไฟสินค้า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง