บทกวี 题西林壁 โดยซูซื่อ

บทกวี 题西林壁 โดยซูซื่อ พรรณนาความยิ่งใหญ่ของหลูซาน ที่ล้อมรอบด้วยน้ำสามด้าน จึงมีไอหมอกปกคลุมไปทั่ว มีขุนเขาหุบเขาเวิ้งเขานับพันนับหมื่นสัณฐาน ผู้ที่เข้าไปแล้ว ยากที่จะเห็นหน้าตาที่แท้จริงของหลูซาน ต่อมาใช้เปรียบเทียบเรื่องราวที่ยากจะเข้าใจในความเป็นจริงหรือสภาพดั้งเดิมว่าเป็นอย่างไร

版本一
题西林壁
横看成岭侧成峰 ,远近高低各不同 。
不识庐山真面目 ,只缘身在此山中 。

กวาดตามองเห็นเทือกเขาหลูซาน ด้านข้างเห็นขุนเขาสูงต่ำใกล้ไกลล้วนแตกต่าง
ไม่รู้จักหน้าตาที่แท้จริงของหลูซาน เพียงเพราะตัวเองก็อยู่ในขุนเขานี้

版本二
题西林壁
横看成岭侧成峰,远近看山总不同。
不识庐山真面目,只缘身在此山中。