บทกวี ส่งไปหยังโจวให้หานชั่วพั่นกวน《寄扬州韩绰判官》โดยตู้มู่

บทกวี ส่งไปหยังโจวให้หานชั่วพั่นกวน《寄扬州韩绰判官》โดยเขียนโดยกวี ตู้มู่ แห่งราชวงศ์ถัง เขียนถึง หานชั่ว ซึ่งเป็นเพื่อนในสมัยที่ตู้มู่ทำงานที่หยางโจว

บทกวีนี้กล่าวถึงชีวิตในเมืองหยางโจวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ยังคงเขียวขจี และยังกล่าวถึงสะพาน 24 สะพาน

寄扬州韩绰判官

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋

二十四桥明月夜 ,玉人何处教吹箫

ในบทพระราชนิพนธ์เจียงหนานแสนงาม โดยกรมสมเด็จพระเทพ ได้อธิบายถึงบทกลอนนี้ว่า

ตู้มู่เขียนให้เพื่อนสนิทชื่อ หานชั่ว สันนิษฐานว่าทั้งสองรู้จักกันตอนที่ตู้มู่ไปรับราชการที่หยังโจวช่วงประมาณ ค.ศ. 833 หรือ 834 ถึง ค.ศ. 835 มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของหานชั่วอยู่น้อยมาก รู้แต่ว่าเป็นเพื่อนของตู้มู่ รับราชการเป็น พั่นกวน ซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางในหัวเมือง มีหน้าที่ช่วยงานเจ้าเมืองทั้งในด้านบริหารและตุลาการปนๆ กัน

นักวรรณคดีวิจารณ์กล่าวว่า ตู้มู่เขียนบทกวีนี้ตอนที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นที่ฉังอานแล้ว เขียนมาเย้าแหย่เพื่อนคือ หานชั่ว ซึ่งยังคงอยู่ที่หยังโจว ช่วงที่อยู่ที่นี่ ทั้งสองเคยไปเที่ยวสำราญ ฟังเพลง หานักร้องสาว และหญิงคณิกาด้วยกัน เมื่อจากกันไปอยู่คนละเมือง ตู้มู่จึงเขียนมาแหย่เพื่อนว่า ตอนนี้ที่เจียงหนานอยู่ในปลายชิวเทียน ต้นไม้เหี่ยวเฉา แต่เธอยังเที่ยวเตร่ สอนสาวงามเป่าขลุ่ยอยู่ที่ใด บาทที่ 3 นั้นยังมีปัญหาในการตีความเรื่อง เอ้อร์สือซื่อเฉียว หรือ สะพานยี่สิบสี่ (เออร์สือซื่อ = ยี่สิบสี่ เฉียว = สะพาน) ซึ่งมีความเห็นต่างกันดังนี้

มีสะพานอยู่ 24 สะพาน แต่มีนักเขียนไปสำรวจแล้วพบว่าในเมืองมีเพียง 21 สะพาน ส่วนนอกเมืองมี 9 สะพาน รวมทั้งหมด 30 สะพาน

มีสะพานเดียว เป็นชื่อสะพาน เรียกว่า เอ้อร์สือซื่อเฉียว หรือ สะพานยี่สิบสี่ จักรพรรดิสุยหยังตี้ให้นางสนม 24 คนมาเป่าปี่ที่สะพานนี้ จึงเรียกว่า เอ้อร์สือซื่อเฉียว

หมายความว่า เมืองหยังโจวมีสะพานมากมาย ตู้มู่รู้ว่ามีกี่สะพาน แต่เขียนแบบประมาณการ ไม่ตรงตามตัวเลขจริง เขียนพรรณนาสื่อความนัยว่า จันทร์กระจ่างส่องสว่างไปตามสะพานต่างๆ แล้วเธอล่ะ หานชั่ว ไปสอนสาวงาม นางแก้วของเธอเป่าขลุ่ยอยู่ที่ไหน