บทกวี ราตรีหิมะ 夜雪 โดยไป๋จวีอี้

บทกวีราตรีหิมะ 夜雪 แต่งโดยไป๋จวีอี้ กวีในสมัยราชวงศ์ถัง

夜雪
已讶衾枕冷,复见窗户明。
夜深知雪重,时闻折竹声。

ประหลาดใจกับผ้านวมและหมอนเย็น แลเห็นแสงนอกหน้าต่างสว่างไสว

ดึกแล้วรู้ว่าหิมะตกหนัก ยินเสียงหิมะหนาทับกิ่งไผ่หล่นลง