บทกวีไปพบฉีจี่ 投谒齐己  ของเฉียนคัง

บทกวีไปพบฉีจี่ 投谒齐己  ของเฉียนคัง กวีในสมัยราชวงศ์ถัง อธิบายเหตุการณ์ในขณะที่เฉียนคังได้พบกับฉีจี่  齐己 นักบวชและกวีเอกอีกคนหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถัง 

สองประโยคแรกใช้เปรียบเทียบความพลุกพล่านของโลกกับความเงียบสงบของวัด สองประโยคสุดท้ายใช้คำถามและคำตอบเพื่ออธิบายความคล้ายคลึงและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเฉียนคังและฉีจี่อย่างชัดเจนและเรียบง่าย

《投谒齐己》- 乾康

隔岸红尘忙似火,

当轩青嶂冷如冰。

烹茶童子休相问,

报道门前是衲僧。