โจวซือกง ชิงสุ่ยจู่ซือ 清水祖师

ชิงสุ่ยจู่ซือ 清水祖师 ชาวบ้านเรียกท่านว่าโจวซือกง 祖师公 เดิมมีนามว่าเฉินเจาอิง 陈昭应 เป็นพระภิกษุ พุทธศาสนา มหายาน เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ ที่เขตอันซี เมืองฉวนโจว ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ในประเทศจีน

วันแซยิด หรือวันเกิดของโจวซือกง คือ วันที่ 6 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน

มีตำนานเล่าว่าท่านมีลักษณะผิวดำ ตัวดำ จมูกโด่ง ในวัยเด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ชอบศึกษาในคำสอนในพระพุทธศาสนาจนลึกซึ้ง จนได้บวชในพระพุทธศาสนา

เล่ากันว่าท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูง จากการปฏิบัติธรรม จึงได้รับชื่อว่า ชิงสุ่ยจู่ซือ 清水祖师 หมายถึง พระผู้มีน้ำใจใสสะอาด พระผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงเทียบได้กับพระอรหันต์

โจวซือกงเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพร จนสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรรักษาคนไข้ ช่วยสั่งสอนธรรมะและช่วยเหลือรักษาชาวบ้าน อีกทั้งช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ก่อสร้างสะพาน ถนน และเล่ากันว่าท่านเป็นผู้ดลบันดาลให้ฝนตก ในขณะเกิดภัยแล้งที่เมืองอันซี จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา ในหมู่ชาวบ้าน

ต่อมา ชาวบ้านจึงได้มีการสร้างวัดชื่อว่า วัดชิงสุ่ยเหยียน 清水岩 ที่เขาเผิงไหล เขตอันซี เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ให้เป็นที่พำนักของโจวซือกง

โจวซือกงได้ปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือชาวบ้าน จนอายุได้ 65 ปี จึงมรณภาพ

เครดิตภาพ : มูลนิธิศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks